Ökade insikter om företag i livsmedelskedjan 

Ökade insikter om företag i livsmedelskedjan 

2021-03-17 Omvärldsbevakning 0

Potentialen för att utveckla livsmedelskedjan med innovation är stor skriver Sweden Foord Arena på sin hemsida och berättar om två projekt som de driver under 2020-2021: ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” finansierat av Vinnova, dels ”Innovation i livsmedelskedjan” finansierat av Tillväxtverket.

Båda projekten kommer ge ökade insikter om hur företag i livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till konsumtionsledet, kan utvecklas genom innovation. Utgångspunkten är regeringens ambitioner i livsmedelsstrategin och de mål och missioner som livsmedelskedjan genom Sweden Food Arena satt upp.

Läs mer här