SLU och Västra Götalandsregionen satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna

SLU och Västra Götalandsregionen satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna

2021-03-17 Uncategorized 0

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023.

Den nya satsningen har utvecklats under tidigare samarbeten och fokuserar även fortsättningsvis på de tre prioriterade områdena, nu med ännu större fokus på innovation och nyttiggörande:

– Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen
– Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen
– Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket

– Lantbruket har en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle, och Västra Götaland vill vara ett föredöme i den omställningen. Om vi ska ta vara på lantbrukets potential måste vi våga investera i nya kunskaper och starka samarbeten. Därför satsar vi ytterligare 25 miljoner kronor på att öka tillämpningen av forskning i de gröna näringarna, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

I den externa utvärdering som har gjorts på uppdrag av SLU framkom det tydligt att satsningarna har utvecklat de gröna näringarna på ett positivt sätt. Dessutom betonades den goda anda som kännetecknar samverkan mellan myndigheter, organisationer, företag och akademin i Västra Götaland, där SLU är ett nav.

 

Läs hela nyheten HÄR