Sweden Food Arena´s webbinarium 11/11 – Slutrapport ”Innovation och livsmedelskedjan”

Sweden Food Arena´s webbinarium 11/11 – Slutrapport ”Innovation och livsmedelskedjan”

2021-11-04 Uncategorized 0

Som land rankas Sverige på andra plats av alla världens länder när det kommer till innovationsförmåga. Men i sektorsspecifika rankingar hamnar svensk livsmedelsproduktion betydligt lägre.

En förklaring är att vi har ett innovationssystem i Sverige som grundas på kunskap om hur man främjar innovation i större företag och företrädesvis de företag som finns i större städer. Detta gör att den befintliga innovationspolitiken, på såväl nationell som regional nivå, riskerar att missa många av de behov och utmaningar som specifikt rör företagen i livsmedelskedjan, där företagen finns utspridda över hela landet och huvudsakligen består av småföretag.

Mot denna bakgrund har Sweden Food Arena, med finansiering från Tillväxtverket, låtit genomföra projektet ”Innovation i livsmedelskedjan” som har kartlagt och analyserat innovation och innovationsaktiviteter i livsmedelskedjan. Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningar och villkor för innovation i livsmedelskedjans olika led med fokus på de små företagen.

Under webbinariet presenteras de viktigaste slutsatserna från projektet och hur arbetet för att stärka innovationskraften i svensk livsmedelskedja nu går vidare. Webbinariet äger rum de 11 november kl 08.00-08.55 och hålls i verktyget teams.

För mer information och anmälningsformulär, klicka här.