Bristande tillgång till testanläggningar, småskaliga produktionsanläggningar och kapital hindrar tillväxten inom livsmedelsnäringen

Bristande tillgång till testanläggningar, småskaliga produktionsanläggningar och kapital hindrar tillväxten inom livsmedelsnäringen

2021-11-04 Uncategorized 0

Sweden food Arena har tillsammans med Livsmedelsakademin och Packbridge genomför en enkät med svenska livsmedels- och förpackningsföretag. I enkäten framgick att 99 procent av alla livsmedelsföretag är små eller medelstora. Många av dem vill växa kring vegetabiliska proteiner och functional food. Och många av dem vill öka omsättningen och anställa fler, men hamnar i “dödens dal” på grund av brist på riskkapital, tillgång testanläggningar och möjlighet att skala upp produktionen.  

Mer information om enkäten hittar du på Sweden Food Arena´s hemsida.