”Vem bryr sig om den svenska matkulturen?”

”Vem bryr sig om den svenska matkulturen?”

2021-11-04 Uncategorized 0

Vi är mycket bekymrade över den pågående utvecklingen där matproduktionen betraktas som en komponentindustri där det inte spelar någon roll varifrån maten kommer, skriver Kålrotsakademiens presidium.

Sverige hör till de länder som under lång tid har drivit en politik med fokus på låga matpriser. Tanken är att maten ska produceras där det är billigast och den som inte kan konkurrera med ett lågt pris, slås ut. Detta är också grundtanken i den nationella livsmedelsstrategin, Sveriges matpolitik fram till 2030. Kålrotsakademien, som har till uppgift att värna den svenska matens kulturarv, tror dock att mat är mycket mera än låga priser.

Läs hela debattartikeln i ATL, Lantbrukets Affärstidning.