Författare: Petra Forsblad

Lärlingsutbildning – Lokal livsmedelsproduktion och traditionellt mathantverk

Nu finns möjlighet att lära sig mer om gediget mathantverk och producera livsmedel, genom att verka som lärling tillsammans med Högbo bruks hantverksexperter.  I utbildningen ingår att lära sig att ysta ost, producera charkuterier, baka, grön livsmedelsproduktion. Förutom breda kunskaper inom livsmedelshantverket ingår också att entreprenörskap dvs att lära sig om att driva eget företag…
Läs mer


2022-06-20 0

Hej Marie, välkommen till SAMLA Sverige-nätverket!

  Berätta för oss, vem är du och vad har du för roll på Torsta? Jag är utbildad agronom med djurinriktning och fördjupning inom landsbygdsutveckling, ekonomi och marknadsföring. Tidigare har jag arbetat i många år på LRF med företagsutveckling, folkbildning och påverkansarbete inom de gröna näringarna, i huvudsak jordbruk och livsmedel. Är från en mjölk-…
Läs mer


2022-06-20 0

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Nu presenterar Formas en utlysning som syftar till att skapa möjligheter för kommuner och regioner att öka sin kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet mot klimatneutralitet som kännetecknas av…
Läs mer


2022-06-20 0

Uppdatering om arbetet med Sveriges livsmedelsberedskap

Den 30 maj höll Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets generaldirektörer en gemensam pressträff. På träffen presenterade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg en uppdatering om läget i livsmedelskedjan och arbetet med livsmedelsberedskapen, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. ”Berörda myndigheter ser fortsatt inte någon risk för brist på livsmedel eller tillgång till mat i Sverige. Ökade priser på energi…
Läs mer


2022-06-02 0

Ny tjänst underlättar för svenska livsmedelsföretag

Den nya tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. Tjänsten förenklar för svenska livsmedelsföretag som inte behöver lämna samma uppgift till olika myndigheter utan i stället kan använda sig av förifylld information om sin verksamhet och på så sätt spara tid. Först ut att få tillgång…
Läs mer


2022-05-08 0

Hej Emelie Olsson, projektledare för Foodetch Innovation Network i Skåne!

  Det bubblar på många håll i livsmedelsbranschen just nu, säger Emelie Olsson på det regionala utvecklingsbolaget Innovation Skåne. Emelie driver projektet Foodtech Innovation Network som sedan starten i september 2020 samlat 75 skånska och blekingska små och medelstora livsmedelsföretag (SMF) som medlemmar och stöttar dem utifrån deras olika behov och utmaningar. Emelie, berätta lite…
Läs mer


2022-03-08 0

Formas: Livsmedelsforskningsdagen 2022

  Den 6 april är det dags för Livsmedelsforskningsdagen 2022 och årets tema är ”Konkurrenskraft och forskning över gränserna – regionalt, nationellt och internationellt”.   Livsmedelsforskningsdagen är ett årligt evenemang som arrangeras av FORMAS. Konferensen är mötesplats, dialogforum samt plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Syftet är att aktörerna tillsammans ska stärka förutsättningar…
Läs mer


2022-03-08 0

Livsmedelskedjan i möte med landsbygdsministern om krisen i Ukraina 

  Den 1 mars träffade representanter för den svenska livsmedelskedjan landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att informera om status för den svenska livsmedelsförsörjningen.  Livsmedelskedjan representerades av VD:arna från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund som vid mötet konstaterade att den ryska invasionen av Ukraina så långt haft en begränsad påverkan på den svenska livsmedelsförsörjningen. Samtidigt var…
Läs mer


2022-03-08 0

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram i klimatomställningen

  Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast – ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. Ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb. Upp till 99 procent av plasten i dag produceras av fossil…
Läs mer


2022-03-08 0

Nytt i verktygslådan – Hållbarhetsblomman

  SAMLA-banken är vårt verktyg för att sprida och tillgängliggöra information och inspiration kring verifierade regionala modeller och verktyg för innovationsstöd till livsmedelsföretagen. Samtliga används i någon region och vår ambition är att SAMLA-banken ska stötta det nationella livsmedelssystemet att bättre kunna dra nytta av det som redan finns och fungerar någonstans i landet.  Vi har precis…
Läs mer


2021-12-10 0