Författare: Petra Forsblad

Nordic Food Industry 2022 på Svenska mässan i Göteborg den 18-20 oktober

I oktober 2022 samlas alla branscher inom livsmedelsindustrin med särskilt fokus på hållbara produktions- och förädlingsprocesser till en egen mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg: Nordic Food Industry. Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare genom att staka ut riktlinjerna för en kraftsamling med sikte på 2030. Målet är att förtydliga utmaningar och…
Läs mer

Livsmedelsföretagen: ”Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre”

  Rekordhöga elpriser. Nästan tvåsiffrig inflation. Största höjningen av styrräntan på 30 år. Hotande stagflation och recession. På Livsmedelsföretagens hemsida förklarar deras chefekonom Carl Eckerdal förklara vad som händer i ekonomin och vad som väntar livsmedelsproducenter och konsumenter i vinter. På frågan om hur det ser ut för livsmedelsproducenterna inför vintern och om han ser…
Läs mer

Dalarna Science Park arrangerade Sveriges första konferens om insekters roll i livsmedelskejdan

  Dalarna Science park kan efter konferensen konstatera att insektsindustrin har potential och spås en god utveckling. Behovet av en mer hållbar och cirkulär matproduktion är stort. Bara i Europa uppskattar man att branschen kan komma att sysselsätta 25 000 människor år 2030 och locka investeringar på 2 miljarder euro fram till år 2025. Potentialen…
Läs mer

MatLust matchar matföretag med legotillverkare

MatLust Utvecklingsnod vill bidra till att fler nya produkter når marknaden, att färre små livsmedelsföretag tvingas lägga ner – och att fler svenska produktionsanläggningar får nya affärer. De ska nu växla upp matchningsarbetet och söker därför både företag som har produkterna och produktionsanläggningar som kan producera dem.  Alla intresserade, över hela Sverige, kan fylla i…
Läs mer

Lärlingsutbildning – Lokal livsmedelsproduktion och traditionellt mathantverk

Nu finns möjlighet att lära sig mer om gediget mathantverk och producera livsmedel, genom att verka som lärling tillsammans med Högbo bruks hantverksexperter.  I utbildningen ingår att lära sig att ysta ost, producera charkuterier, baka, grön livsmedelsproduktion. Förutom breda kunskaper inom livsmedelshantverket ingår också att entreprenörskap dvs att lära sig om att driva eget företag…
Läs mer

Hej Marie, välkommen till SAMLA Sverige-nätverket!

  Berätta för oss, vem är du och vad har du för roll på Torsta? Jag är utbildad agronom med djurinriktning och fördjupning inom landsbygdsutveckling, ekonomi och marknadsföring. Tidigare har jag arbetat i många år på LRF med företagsutveckling, folkbildning och påverkansarbete inom de gröna näringarna, i huvudsak jordbruk och livsmedel. Är från en mjölk-…
Läs mer

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Nu presenterar Formas en utlysning som syftar till att skapa möjligheter för kommuner och regioner att öka sin kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet mot klimatneutralitet som kännetecknas av…
Läs mer

Uppdatering om arbetet med Sveriges livsmedelsberedskap

Den 30 maj höll Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets generaldirektörer en gemensam pressträff. På träffen presenterade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg en uppdatering om läget i livsmedelskedjan och arbetet med livsmedelsberedskapen, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. ”Berörda myndigheter ser fortsatt inte någon risk för brist på livsmedel eller tillgång till mat i Sverige. Ökade priser på energi…
Läs mer

Ny tjänst underlättar för svenska livsmedelsföretag

Den nya tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. Tjänsten förenklar för svenska livsmedelsföretag som inte behöver lämna samma uppgift till olika myndigheter utan i stället kan använda sig av förifylld information om sin verksamhet och på så sätt spara tid. Först ut att få tillgång…
Läs mer

Hej Emelie Olsson, projektledare för Foodetch Innovation Network i Skåne!

  Det bubblar på många håll i livsmedelsbranschen just nu, säger Emelie Olsson på det regionala utvecklingsbolaget Innovation Skåne. Emelie driver projektet Foodtech Innovation Network som sedan starten i september 2020 samlat 75 skånska och blekingska små och medelstora livsmedelsföretag (SMF) som medlemmar och stöttar dem utifrån deras olika behov och utmaningar. Emelie, berätta lite…
Läs mer