Omvärldsbevakning

Ansök till Lantmännens Växthus Foodtech

Den som söker kan vara etablerad eller ny inom livsmedelsbranschen, vara anställd eller egenföretagare, vara forskare eller nyexaminerad – alla är välkomna att söka och programmet är kostnadsfritt. Programmet består av sju utbildningstillfällen i Bjuv, med start den 18:e oktober 2018, och avslutas den 6:e december 2018 i Stockholm. Ta chansen och skicka in en ansökan till…
Läs mer


2018-09-07 0

RE:Source Sveriges innovationsarena för resurser och avfall

  Checkar kan finansiera test av dina idéer och resultat


2018-08-27 0

Höstens aktiviteter i Måltid Sverige

Välkommen att smaka på höstens kunskapsutbud! Än hänger sommaren i, men vi kan inte låta bli att längta till vecka 44 när vi arrangerar vårt största evenemang Måltidens Mervärde. Varför ser våra måltidsvanor ut som de gör och hur upplever en mat som blind? Det och mycket mer hoppas vi får svar på under Måltidens Mervärde. Vi ger er…
Läs mer


2018-08-23 0

”Smart, säkert och cirkulärt!”

Har Ni cirkulära idéer som Ni inte vågar realisera med rädsla för att de inte är tillräckligt säkra och/eller resurseffektiva? Då skall ni komma på vår workshop inom projektet ”Smart, säkert och cirkulärt!” (SMASC). Läs mer här!  


2018-08-21 0

Sök utvecklingsstöd för pilotprojekt inom cirkulär ekonomi

Arbetar ni för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag utifrån miljömässig resurseffektivitet och återbruk? Då kan ni söka utvecklingsstöd hos Tillväxtverket senast 1/11-2018. Utlysningen avser insatser av pilotkaraktär som stärker företagens konkurrenskraft och som samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi. Detta är i linje med Agenda 2030. Målet är att få igång…
Läs mer


2018-07-09 0

SMART Ocean knyter ihop forskning, innovation, entreprenörskap & samhällsplanering till en långsiktig blå hållbar tillväxt

Världens hav står inför många utmaningar, men det finns också stora möjligheter att nyttja de marina resurserna på ett bättre sätt än idag och samtidigt skapa hållbara lösningar för framtiden. Det tar initiativet SMART Ocean fasta på. – Framtidens innovationer finns i havet eller skapas med hjälp av havet. Alger till exempel är en resurs…
Läs mer


2018-07-03 0

Ny rapport från Livsmedelsföretagen pekar på samverkan som ett framgångsrecept

Goda exempel: så kan Sverige bli ett av världens främsta livsmedelsländer


2018-07-03 0

Retailtech – pitchmöte med bransch och akademi, 24 augusti

VINNOVA har öppnat erbjudanden inom legal- och retailtech liksom fashion- och foodtech där Handelsrådet är måna om att handelssektorn stämmer upp och visar på intresset för forskning och innovation. Det gäller Vinnovas erbjudanden Från analog till digital: legaltech och retailtech och Från linjär till cirkulär: fashiontech och foodtech. Projektledare och huvudsökande erbjuds att prova sin ansökan i en…
Läs mer


2018-06-27 0

Vinnova utlysning ”Från linjär till cirkulär 2018”

Finansieringsmöjlighet från Vinnova: Foodtech – från linjärt till cirkulärt. För dig som vill förverkliga ett innovationsprojekt som skapar digitala prototyper för nya tjänster inom livsmedel.  


2018-06-25 0

Kickstart digitalisering – för små och medelstora livsmedelsföretag i VGR

Kickstart Digitalisering – digitalisering av små och medelstora livsmedelsföretag!


2018-06-18 0