Kategori: Uncategorized

Hur mäter man social hållbarhet med livscykelanalys?

Produkter behöver vara ekonomiskt och ekologiskt men också socialt hållbara för att platsa i framtidens livsmedelssystem enligt Agenda 2030. Livscykelanalys används för att mäta miljöpåverkan, men hur mäter man den sociala hållbarheten? Kom och diskutera framtidens metoder för att mäta social hållbarhet inom livsmedelsbranschen. Webbinariet äger rum den 22 oktober och hålls via Zoom. Klicka…
Läs mer


2021-10-15 0

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Välkommen till lunchseminarium 23 november om hur snabbt produktionen kan ställas om för att möta nya konsumtionstrender?  Sofia Blom från Jordbruksverket berättar om Jordbruksverkets pågående utredning om proteingrödor. Därefter samtalar vi med Henrik Julin som är VD på Orkla Foods Sverige och Jan Bertoft som är generalsekreterare för Sveriges konsumenter om hur snabbt livsmedelsindustrin kan…
Läs mer


2021-10-15 0

Vad krävs för att växa? Fyra lantbruksföretag berättar

60% av företag i primär- och sekundärledet har tillväxtambitioner. Det visar en ny enkätstudie som har besvarats av drygt 500 lantbrukare, kött- och mjölkproducenter samt förädlingsföretag. Men vad krävs för att lyckas växa? Under inspirationsseminariet får vi möta fyra företag som berättar vad de har gjort för att växa och hur de har övervunnit hinder…
Läs mer


2021-10-15 0

Alternativa korta matkanaler – ÄGG OCH MEJERI

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär. Även om effekten av pandemin varit gynnsam, den lokala maten är fortsatt en stark trend, har det inte…
Läs mer


2021-10-15 0

Alternativa korta matkanaler – GRÖNA PROTEINER

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär. Även om effekten av pandemin varit gynnsam, den lokala maten är fortsatt en stark trend, har det inte…
Läs mer


2021-10-15 0

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

Intresset för att kombinera fisk- och växtodling växer, både för akvaponiska system och för användandet av slam från fiskodlingar som gödsel till växtodling på friland eller i växthus. Under detta event, som är uppdelat i ett webbinarium och en workshop, kommer vi att presentera aktuell forskning och diskutera vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att…
Läs mer


2021-10-15 0

Region Kalmar län; Rådslag livsmedel 17 november

Välkommen till årets rådslag om hur länets livsmedelsbransch kan växa, långsiktigt och hållbart! Vad har hänt och vad behöver göras framåt?  Rådslaget är öppet för alla intresserade, såsom företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch. Rådslaget äger rum tisdagen den 17 november 2020 kl. 10.45 – 15.00, med paus för lunch 12.00…
Läs mer


2021-10-15 0

Hur snabbt kan livsmedelsproduktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

För att nå livsmedelsstrategins mål behöver de livsmedel som produceras matcha det som efterfrågas av konsumenterna. Men vad är det som styr konsumenternas efterfrågan och hur får vi till matchningen med svenska livsmedel? En ökad inhemsk produktion av proteingrödor, med fokus på baljväxter, och hur det kan bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem är högaktuella…
Läs mer


2021-10-15 0

AGFO – Affärsnätverket för det svenska matsystemet

AGFO startades med ambitionen att journalistiskt bevaka innovationerna och utmaningarna som påverkar matsystemet. De globala klimatförändringarna förändrar förutsättningarna för hur vi kan producera, distribuera och konsumera mat. Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen driver på förändringarna och öppnar också upp för helt nya mataktörer som rör om i grytan, och pushar oss framåt. AGFOs affärsnätverk: Samlar…
Läs mer


2021-10-13 0

Nu lanseras Sweden Tech Ecosystem – en databas som synliggör den växande tech-sektorn

I ett samarbete mellan Business Sweden, Svenska Institutet, Tillväxtverket och Vinnova har Sweden Tech Ecosystem utvecklats, en plattform som tillgängliggör information om startups och scaleups. Databasen är öppen för alla och helt kostnadsfri att använda. Målet är att skapa en samlad bild av det svenska ekosystemet. Dashboard | Sweden tech ecosystem (startupsweden.com)


2021-10-07 0